Kategori Dataskydd

Den första domen som tillämpar kriterierna för att erkänna
Dataskydd

Den första domen som tillämpar kriterierna för att erkänna "rätten att glömmas"

Den 29 december 2014 meddelade Landsrättens domstol för administrativa rättigheter en dom om tillämpning av den europeiska läran om den så kallade ”rätten att glömmas.” Kriterierna är följande: a) Vem som utövar rätten till motstånd, måste du meddela den registeransvarige eller till den spanska byrån för dataskydd: att sökningen har utförts baserat på ditt namn som en fysisk person.

Läs Mer
Dataskydd

Den första domen som tillämpar kriterierna för att erkänna "rätten att glömmas"

Den 29 december 2014 meddelade Landsrättens domstol för administrativa rättigheter en dom om tillämpning av den europeiska läran om den så kallade ”rätten att glömmas.” Kriterierna är följande: a) Vem som utövar rätten till motstånd, måste du meddela den registeransvarige eller till den spanska byrån för dataskydd: att sökningen har utförts baserat på ditt namn som en fysisk person.
Läs Mer
Dataskydd

Big Data: databehandling revolutionerar näringslivet

Först måste vi vara tydliga på att Big Data består av analys och behandling av en stor mängd data. Vi talar om en så stor mängd att det är omöjligt att genomföra det med ett konventionellt databehandlingsverktyg. För företaget bör Big Data sträva efter att rita en färdplan baserad på dataanalys och behandling.
Läs Mer
Dataskydd

Vad är brottet i att tränga in dator?

I den strafflagstiftning som fortfarande är i kraft anses beslag av brev, papper, e-post eller andra dokument av personlig karaktär från offret vara ett brott, liksom avlyssning av alla typer av kommunikation och hur det inträffar. Detta, begått utan offrets samtycke och för att få tillgång till reserverade personuppgifter.
Läs Mer