Åldrande

Ny anti aging terapi


Kontrollerad frisättning av nanopartiklar i senescentceller med hjälp av den nya nanodiken. Källa: CSIC.

Ett team av spanska forskare har utvecklat en smart enhet bestående av nanopartiklar som selektivt kan frisätta läkemedel i åldrande mänskliga celler.

Nanopartiklarna på denna anordning har endast selektivt öppna celler i degenerativa fas- eller senescentceller.

Senescence är en fysiologisk process som eliminerar åldrande celler med förändringar som kan äventyra deras livskraft. I unga organismer förhindrar senansens mekanismer uppkomsten av tumörer, men med åldrande ackumuleras åldrande celler i organ och vävnader, vilket påverkar deras normala funktion.

Elimineringen av dessa celler kan bromsa uppkomsten av sjukdomar förknippade med åldrande såsom cancer, Alzheimers eller Parkinsons.

För forskningen användes de nya nanodelarna i primära kulturer härrörande från patienter med dyskeratos congenita (CD), ett accelererat ålderssyndrom. Celler från dessa kulturer visar höga nivåer av beta-galaktosidasaktivitet, ett enzym som är karakteristiskt för det senescenta tillståndet.

Nanopartiklarna öppnas när de upptäcker överuttrycket av detta enzym och släpper sitt innehåll för att eliminera senescentceller, förhindra försämring eller till och med återaktivera för föryngring.

Video: Anti-Aging Secrets by Skin Specialist. Dermatologist Anti-Aging Skin Care Tips (November 2020).