Hälsosamma vanor

Faran med att sitta för många timmar om dagen


Äldre kvinnor som sitter mycket tid har högre risk för tidig död.

I en studie publicerad i tidskriften American Journal of Prevensive Medicine, de analyserade data från mer än 92 000 postmenopausala kvinnor i åldrarna 50 till 79, som tillbringade i genomsnitt 9 till 10 timmar om dagen.

Under de 12 åren som studien varade fann forskarna en koppling mellan sittande tid (räknar inte sömnen) och risken att dö under studieperioden. Specifikt hade kvinnor som tillbringade mer än 11 ​​timmar sittande varje dag en 12% högre risk att dö för tidigt av någon orsak än kvinnor som tillbringade fyra timmar eller mindre en dag sittande.

Den ökade risken för för tidig död förblev även efter att ha beaktat andra faktorer som kronisk sjukdom eller allmänt fysiskt tillstånd.


Video: När datorspelandet blir problematiskt gaming disorder hos barn och unga: Sevtap Gurdal (Januari 2021).