Koloncancer

Aspirin för att bekämpa tjocktarmscancer


Dagligt låg dos aspirin fördubblar överlevnaden hos patienter med mag-tarmcancer

Många tar dagligen en låg dos aspirin för att skydda sitt hjärta. Nu antyder en ny studie att det också skulle kunna göra det öka överlevnaden hos patienter som kämpar med några cancer i mag-tarmkanalen Som den koloncancer eller matstrupen.

Resultaten från mer än 13 700 patienter som diagnostiserats med mag-tarmcancer mellan 1998 och 2011, som följdes i mer än fyra år, analyserades. De vanligaste typerna av cancer som sågs var kolon, rektum och matstrupen. Cirka 28% av patienterna överlevde i minst fem år.

Människorna som tog låg dos aspirin varje dag efter deras diagnos hade de dubbelt så sannolikt att överleva än de som inte gjorde det. Denna fördel med att ta aspirin var oberoende av kön, ålder, cancerstatus, typ av behandling och andra hälsotillstånd.

Hur fungerar aspirin?

Uppenbarligen kunde aspirin öka immunförsvarets kapacitet att upptäcka och förstöra cirkulerande tumörceller i blodet. Det är viktigt att notera att dessa fynd är preliminära och fler studier behövs. Dessutom är aspirin inte utan risker och bör alltid tas med rekommendation från läkaren eftersom det kan orsaka blödning och mag-magsår.

Fortsätt läsa:

  • Aspirin och kolorektal cancer


Video: Mayo Clinic Minute: Aspirins role in preventing and stopping the spread of cancer (Januari 2021).