Koloncancer

Varför ökar rökning risken för koloncancer?


Att sluta röka minskar risken för att utveckla tjocktarmscancer

Födelse och död av celler i kroppen sker kontinuerligt. Detta är en normal process som gör att kroppen kan reparera och ersätta skadade celler och därmed återhämta sig från sjukdomen.

En cigarett innehåller mer än 600 ingredienser, 4 000 kemikalier och 50 cancerframkallande medel. Karcinogener i cigarettrök skadar celler i kroppen, och med tiden förlorar kroppen förmågan att reparera dem. När cellskadorna ökar och kroppens förmåga att reparera skadade celler minskar ökar risken för cancer.

Varför är rökning direkt kopplad till tjocktarmscancer?

Inandning av kemikalier och toxiner gör att fria radikaler skadar DNA och mutationer uppträder i celler. Fria radikaler kan orsaka utveckling av prekancerösa polyper i tjocktarmen, vilket kan bli cancerformigt och så småningom orsaka tjocktarmscancer. Rökning har också varit kopplad till en ökad risk för en mer aggressiv typ av polypp känd som ett platt adenom.

Rökare har inte bara högre risk att utveckla tjocktarmscancer, de löper också större risk att dö av sjukdomen.

Fortsätt läsa:

  • Koloncancer riskfaktorer
  • Orsaker till tjocktarmscancer
  • Förebyggande av koloncancer


Video: Doktorerna: Ökar risken för bröstcancer vid östrogenintag? (Januari 2021).