Emotionell intelligens

De 4 egenskaperna hos emotionell intelligens


Det finns fyra grundläggande komponenter som kännetecknar en känslomässig intelligent person (EI).

1. Självmedvetenhet

IE-människor mår inte bara bra, de vet varför de mår bra. De känner varandra.

2. Självhantering

IE-människor mår bra, de vet varför och de vet också hur de ska hantera det. De styr sina känslor och med den situationen, inte tvärtom.

3. Social medvetenhet

EI: er känner och hanterar inte bara sina känslor, de förstår och anpassar sig till andras känslor. De kan anpassa sig till sociala signaler och se interpersonella interaktioner inom en grupp människor.

4. Relationshantering

EI vet inte bara hur man interagerar med andra, de inspirerar och påverkar människor positivt. De kommunicerar assertivt och hanterar konflikter proaktivt.

Kort sagt, IE-människor uppmuntrar dig att vara en IE också.
Vad väntar du på att bli?
Jag väntar på dig i nästa. Ett stort hej, Andrea.

Videor relaterade till de 4 egenskaperna hos emotionell intelligens:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM]

Ämnen relaterade till emotionella intelligensens 4 egenskaper:

  • 11 ledtrådar som bevisar att du har emotionell intelligens
  • 6 grundläggande övningar för att förbättra emotionell intelligens
  • Hur man är självsäker i 7 steg


Video: Hjärnans dag 2007 Annica Dahlström (Januari 2021).