Allmän

Nanorör och lungcells immunsvar


En studie har funnit att extremt små kolananorör kan resa genom lungvätska och hämma lungcells normala immunrespons hos människor.

Nanomaterialet rörde sig genom lungvätskan och förändrade hur lungceller reagerar på infektion, vilket möjligen minskar deras förmåga att rikta immunförsvarare och bekämpa inkräktare.

Resultaten lägger till ytterligare oro över säkerheten hos enväggiga kolananorör (SWCNT). Arbetarna som tillverkar materialet och konsumenterna som använder dem kan vara i riskzonen om de andas in nanomaterialen.

Enligt författarna, om dessa material kommer in i luftvägarna, kan de göra immunsystemet mindre känsligt för förekomsten av infektioner. Detta kan leda till mer och mer långvariga andningssjukdomar hos personer utsatta för fibrösa partiklar.

Fullständig artikel: Nyheter om miljöhälsaVideo: New Discovery Could Unlock Graphenes Full Potential (Januari 2021).