Information

Jordbruksadministratör


Jordbruksadministratör. Det är en kollegial professionell vars funktion är hanteringen av de gemensamma elementen i Ägarsamhälle och som fungerar som sekreterare i samhällsstyrelserna.

Det är kontrakterat av ägarstyrelsen och kan vara en granne till fastigheten eller inte.

Enligt lagen om horisontell fastighet finns det ingen skyldighet att anställa en fastighetsadministratör. I detta fall måste sekreterarens och administratörens funktioner utövas av samhällets president. Stadgarna eller ägarstyrelsen kan dock med enkel majoritet besluta att dessa positioner fungerar separat.

En fastighetsförvaltares skyldigheter är:

- Ta hand om och säkerställa att samhället, dess faciliteter och tjänster fungerar väl.

- Förbered i förväg och överlämna planen för förutsebara utgifter till styrelsen och sköta bevarande av samhället, genomföra brådskande reparationer och åtgärder.

- Genomföra de avtal som antagits rörande arbeten.

- Gör betalningarna och gör avgifterna.

Som sekreterare för Ägarstyrelse Det kommer att skydda och göra tillgängligt för ägarna, dokumentationen för samhället. På samma sätt kommer det att erhålla de befogenheter som ägarstyrelsen tilldelar.