Allmän

Nanosensor som upptäcker sjukdomar


Forskare från det baskiska teknikcentret CIDETEC-IK4, Higher Council for Scientific Research (CSIC) och University of Berkeley, USA, har utvecklat en mycket känslig elektrokemisk sensor som kan upptäcka möjliga DNA-mutationer snabbare än den var möjligt tidigare.

Resultatet av forskargruppen är att sensorn som de har utvecklat använder endast en nanotransistor vars tråd är en enkel kol nanorör. Detta innebär att DNA-vågor kan detekteras utan att behöva modifiera dem för att öka känsligheten hos systemet.

DNA-detektering har endast använts som ett bevis på koncept för att studera sensorernas livskraft och att ett helt fält av möjligheter kommer att öppnas under de kommande åren, när nanobiosensorer kan upptäcka andra typer av molekyler och vi kan använda dem för att studera genetiska sjukdomar.

Det specifika bidraget från CIDETEC-IK4 har bestått i att uppnå nanorörens funktion genom en polymer som möjliggör förankring av DNA. Detta har visat sig vara avgörande, eftersom polymeren är ett grundläggande element utan vilken nanosensorn inte fungerar.

Källa: eitbVideo: Nanofabrication Techniques: Electron Beam Lithography (Januari 2021).