Information

Obligatoriska deltagarkoefficienter i lagen


Denna fråga blandar två begrepp som, även om de är relaterade, inte nödvändigtvis är länkade. Ägarsamfundet kan besluta om en jämn fördelning av utgifterna för gemensamma tjänster, oavsett de deltagande koefficienter som fastställts i Försäljningsakten som tilldelas varje bostad.

Detta betyder därför inte att protokollet inte tar hänsyn till koefficienterna när beslut fattas. Här kommer principen om dubbel majoritet alltid att gälla.

Det är viktigt att i protokollet reflektera röstriktningen med sina deltagande koefficienter eftersom om någon av ägarna som deltog i mötet ville ifrågasätta någon av resolutionerna måste de ha röstat emot.

F. Brotons Baldó. Jordbruksadministratör

Relaterade ämnen: Protokoll från ägarmötena Skyldighet att ange deltagarkoefficienter.

Relaterade ämnenHus- gemenskaper:

  • Ägarstyrelse
  • Protokoll undertecknat av ägarstyrelsen
  • Utmaningar från ägarstyrelsen
  • Terminskrivning av protokoll till ägarna