Information

Bruttonationalinkomst tillgänglig


Nationell bruttoinkomst tillgänglig. Det avser summan av de inkomster som finns tillgängliga från de institutionella sektorerna för att bedriva slutförbrukning och sparande.

Det erhålls från BNP och lägger till balans (positivt eller negativt) i inkomst (från arbete och egendom) och nuvarande överföringar som mottas och levereras till resten av världen.

Tillgänglig bruttoinkomst. Hushållens och icke-vinstdrivande institutioner som betjänar hushållens bruttoinkomst är de inkomster som finns kvar i hushållens och icke-vinstdrivande institut som betjänar hushållen när de direkta skatter som faller på dem och de obligatoriska kvoterna har betalats. Socialförsäkring och de nuvarande och naturliga överföringar som de får från staten redovisas.

Villkor relaterade till bruttonationalinkomst
Definition av tillgänglig bruttonationalinkomst. På engelska Gross National DisposableIncome. Brutto tillgängliga inkomst; Tillgänglig hyra


Video: Bruttonationaleinkommen BNE leicht erklärt (Januari 2021).